Lær betydningen af ​​skolen og dens forskellige funktioner at kende

Hvert nyt skoleår konkurrerer forældre om at sende deres børn til deres yndlingsskoler, selvom mange af forskellige årsager må bide tænderne. Faktisk, hvad helvede skole betydning? Hvorfor er det så vigtigt for et barns udvikling at vælge en god skole?

Definition af skole

Definitionen af ​​skole er en uddannelsesinstitution, der leverer formelle uddannelsesniveauer, både i form af offentlige (statsstyrede) og private skoler. Ved udførelse af undervisnings- og læringsaktiviteter er det skolens formål at uddanne elever under vejledning af læreren. Skolernes kvalitet er meget afhængig af denne læringsproces, som også kan understøttes af skolernes levering af faciliteter, både i fysisk form (faciliteter og infrastruktur) og lærerpersonalets kompetence. Jo bedre skolefaciliteter er, er muligheden for gode kandidater også ret høj.

Skolefunktion

Efter at have forstået betydningen af ​​skolen, skal du også forstå skolens funktion for børn. De Forenede Nationers Børneorganisation (UNICEF) beklager, at 1 ud af 5 børn i skolealderen i verden ikke går i skole af mange grunde, en af ​​de mest åbenlyse årsager er fattigdom. Faktisk vil børn sandsynligvis have en lys fremtid ved at gå i skole og forbedre deres og deres familiers levestandard, både hvad angår økonomi og sundhed. Skolens forskellige funktioner for børn, nemlig:

1. Åbning af sindet

I skolen vil børn blive undervist i forskellige fag, såsom matematik, sprog, kultur og historie, som vil berige deres perspektiv på verden. Jo mere forskelligartet de ting et barn lærer, jo bredere er barnets tankefelt, så det vil se omgivelserne mere med et åbent sind.åbensindet).

2. Skærp sociale færdigheder

Baseret på definitionen af ​​skole beskrevet ovenfor, er uddannelsesinstitutioner ikke kun steder for børn at studere. Skolens funktion er også et sted at socialisere med venner med forskellig karakter, kulturel baggrund og socioøkonomiske forhold. I skolen vil børn lære en følelse af solidaritet og konkurrence med andre børn på deres alder. Dette er en vigtig del af udviklingen af ​​børns karakter i fremtiden.

3. Kanaliseringsevner

Ydermere fordelene ved skole for børn, nemlig et sted at kanalisere evner. Hvis dit barn kan lide at lave en række forskellige fysiske aktiviteter, er det det rigtige at vælge en skole, der har sportsfaciliteter og masser af aktiviteter. I skolen kan børn bruge spillepladsen eller venner med samme sportsinteresser, så deres grovmotorik bliver mere finpudset.

4. Udvikle børns potentiale

Tidligere kredsede læseplanen på de fleste skoler om fag, der stiv med et stift scoringssystem. Men i øjeblikket er der mange typer skoler, der er mere fleksible og orienterede mod udvikling af børns potentiale, som faktisk er forskellige. For eksempel er der en børnehave, der slet ikke underviser i læse-skrive-tælle til sine elever og involverer flere børn i spil, der finpudser deres kognitive evner. Uanset hvilken skole du vælger, skal du sørge for, at den passer til dit barns tilstand. [[Relateret artikel]]

Niveau af skoleuddannelse i Indonesien

I Indonesien kræver regeringen, at hvert barn går i skole i mindst 12 år eller hvad der svarer til grundskole og sekundær uddannelse. Men derudover er der andre uddannelsesniveauer, nemlig førskoleuddannelse (PAUD) og videregående uddannelse.

1. PAUD

PAUD er en uddannelsesinstitution for børn i alderen 0-6 år i form af en Legegruppe (KB) for børn i alderen 0-4 år og Børnehave (TK)/Raudhatul Athfal (RA) i alderen 4-6 år. Formålet med PAUD er at hjælpe børn med at vokse og udvikle sig fysisk og åndeligt, samtidig med at de forbereder deres små til at gå i gang med en videre uddannelse.

2. Grunduddannelse

Grunduddannelse er et niveau af formel uddannelse, der ligger til grund for ungdomsuddannelse. Definitionen af ​​grundskole inkluderer her Elementary School (SD) / Madrasah Ibtidaiyah (MI) eller andre tilsvarende former, som anbefales som Junior High Schools (SMP) / Madrasah Tsanawiyah (MT'er) eller andre tilsvarende former.

3. Gymnasieuddannelse

Gymnasieuddannelsen er en bro mellem børn, der har afsluttet grunduddannelse, og børn, der vil forberede sig til en videregående uddannelse. Formen for sekundær uddannelse i Indonesien er Senior High School (SMA)/Madrasah Aliyah (MA), Vocational High School (SMK)/Vocational Madrasah Aliyah (MAK) eller andre tilsvarende former.

4. Videregående uddannelse

Videregående uddannelser er grundlæggende uddannelser, der udføres af universiteter, enten gennem diplom-, bachelor-, master-, specialist- eller ph.d.-uddannelser. Selve formen for dette kollegium varierer, kan være i form af universiteter, polytekniske læreanstalter, gymnasier og institutter. Det er grunden til, at børn skal i skole, og det uddannelsesniveau, der skal bestås. Forhåbentlig vil ovenstående forklaring gøre dig opmærksom på, hvor vigtig uddannelse er for dit barn,