ESTJ-personligheden er typen, der nyder at lede

ESTJ er en af ​​de personlighedstyper baseret på Myers-Briggs Type Indikator (MBTI). MBTI er en af ​​de mest udbredte psykologiske tests i verden. Denne test er udviklet af Isabel Briggs Myers og Katherine Cook Briggs, som er mor og datter. MBTI inddeler personlighed i 16 typer. En af dem er ESTJ som står for Udadvendt, sansende, tænkende, dømmende.

ESTJ's personlighedsegenskaber er praktiske og adrætte

ESTJ-personligheden beskrives ofte som praktisk og hurtig. De lever ud fra den virkelighed, de står over for i øjeblikket, og har en tendens til at forsøge at få alt til at køre glat i henhold til reglerne. ESTJ'er er også mennesker, der holder sig til traditioner og regler og forventer, at andre også følger dem. Med egenskaber, der værdsætter tradition, lov og sikkerhed som noget af stor værdi, er ESTJ'er ofte involveret i samfunds-, regerings- eller samfundsorganisationer. På grund af deres meget normative holdning til livet, ses ESTJ'er ofte som stive, stædige og svære at gå på kompromis. Men ESTJ'ens smidighed har en tendens til at gøre ham til en leder. Selvtillid og stærke overbevisninger gør ESTJ'er gode til at omsætte planer til handling. Men de kan også til tider være hårde og aggressive, især hvis den anden person ikke lever op til ESTJ's høje moralske standarder. Andre opfatter ofte ESTJ's personlighed som forudsigelig, stabil, meget engageret og praktisk. ESTJ'er er også typen, der uden videre skal være ærlige, når de giver deres mening, så de bliver ofte set som uhøflige.

ESTJ personlighedstræk

Nogle af de træk, som ESTJ-personlighedstypen udmærker sig ved, inkluderer:
 • Realistisk og praktisk
 • Altid pålidelig
 • Selvsikker
 • Kan lide at arbejde hårdt
 • At have bånd til tradition
 • Har sjælen og evnerne til at være leder

ESTJ personlighedsfejl

En liste over træk, som ESTJ-personlighedstypen kan have en svaghed for, er:
 • Mindre følsom over for andre mennesker
 • Ikke fleksibel
 • Svært at gå på kompromis
 • Ikke god til at udtrykke følelser
 • Kan lide at skændes eller skændes
 • Har tendens til at opføre sig kommanderende (kan lide at regere)

Personlige relationer og karrierer for ESTJ

Selvom det er meget brugt som en karriereudvælgelsesguide, er den bedste brug af MBTI måske som et middel til selvrefleksion. Ved at forstå, hvordan vi og andre opfatter verden og træffer beslutninger, kan vi muligvis yderligere øge vores tolerance og forståelse for andre. Som et udadvendt individ er ESTJ-personlighedstypen easy going og nyder at være sammen med andre mennesker. De er i stand til at oplive atmosfæren, er gode til at lave vittigheder og elsker at være i centrum for opmærksomheden. Familien er meget vigtig for ESTJ'er, og de vil altid forsøge at opfylde deres forpligtelser over for familien. De vil heller ikke glemme de traditionelle familiebegivenheder og sociale arrangementer. Fra et karriereperspektiv anses ESTJ-typen for at passe godt til tilsynsrollen, fordi de ser regler og orden som værdifulde. Som tilsynsførende vil de sikre, at alle overholder de traditioner og love, der er fastsat af myndighederne. I uddannelse og i arbejdssituationer vil ESTJ'er arbejde hårdt, forsøge at følge anvisninger og have stor respekt for autoritetspersoner. De er normalt punktlige og klager sjældent over forpligtelser. Hvordan opdagede du ESTJ-personlighedstendenserne i dig selv? Hvis ja, kan du bare udfylde MBTI-testen online. Men for sikre resultater skal du gøre det i et garanteret psykologibureau. Med dette kan resultaterne være mere nøjagtige. [[Relateret artikel]]

Noter fra SehatQ

Faktisk er MBTI ikke en test, der kræver rigtige eller forkerte svar. ESTJ personlighedstypen er hverken bedre eller værre end nogen anden personlighedstype. Formålet med Myers-Briggs personlighedsindikator er ikke at evaluere mental sundhed eller diagnosticere psykiske problemer. En undersøgelse fastslår, at Myers-Briggs-testen ikke er 100 procent selvrepræsenterende. Andre tests er nødvendige fra en psykiater for at analysere en persons personlighed. MBTI har heller ikke til hensigt at sammenligne dine testresultater med andres testresultater. Testen har til formål at give information og forståelse om din unikke personlighed. Måske er det det, der gør MBTI-testen så populær.