Gå roligt ind i pensionsalderen gennem BPJS Pensionsgaranti

Ved indtræden i pensionsalderen vil livets fornødenheder fortsætte med at løbe, mens indkomsten er relativt ikke-eksisterende. Derfor skal du forberede dig på pensionering med omhyggelig økonomisk planlægning og gøres konsekvent, så længe du stadig er i din produktive alder for at tjene penge. Baseret på regeringsforordning nr. 45 fra 2015 er pensionsalderen for BPJS Employment Pension Security-programmet 57 år. Endvidere forhøjes pensionsalderen med et år for hvert næste tre år frem til pensionsalderen, som er 65 år. En vigtig nøgle til at forberede økonomisk sikkerhed til pensionering er tidlig opsparing. Du kan bruge forskellige finansielle instrumenter godkendt af Financial Services Authority (OJK), hvoraf den ene er gennem Pensionsgarantien fra BPJS Ketenagakerjaan.

Sikker i pensionsalderen med BPJS Pensionsgaranti

Pensionssikring er en social sikring, der har til formål at opretholde en anstændig levestandard for deltagere i BPJS Ketenagakerjaan-programmet, som er trådt ind i pensionsalderen. Denne garantiydelse udbetales hver måned fra det tidspunkt, hvor en person går i pensionsalderen, har varig total invaliditet eller til arvingerne efter den deltager, der dør. BPJS Pensionssikkerhedsbidrag tages fra den månedlige løn, som medarbejdere med den højeste løngrænse modtager, baseret på beregninger på IDR 7.000.000. Det månedlige honorar, der betales til BPJS Ketenagakerjaan, er tre procent, hvor to procent betales af arbejdsgiveren og én procent trækkes i medarbejderens løn. Der er flere BPJS Pensionsgaranti-fordele, som du kan nyde godt af, nemlig:

1. Alderspensionsydelser

Denne ydelse er i form af månedlige kontanter, der gives, når du går ind i pensionsalderen, indtil du dør. Betingelsen er, at din bidragsperiode har nået minimum 15 år eller hvad der svarer til 180 måneder.

2. Førtidspension

Denne ydelse er i form af månedlige kontanter, der gives til deltagere, der er fuldstændig invalide på grund af en ulykke og ikke længere kan arbejde. Der gives kontanter, indtil du bliver rask eller dør, forudsat at du har betalt kontingentet i mindst en måned og tæthedsgrad mindst 80 pct.

3. Enke-/enkemandspension

Denne ydelse er i form af månedlige kontanter givet til enker/enkemænd, der bliver arvinger efter deltagere i BPJS Employment Pension Security. Kontanter gives indtil enken/enkemanden gifter sig igen eller dør.

4. Børnepension

Denne ydelse er i form af månedlige kontanter givet til børn (maks. to personer), som bliver arvinger til deltagere, der dør. Kontanter gives indtil barnet er fyldt 23 år eller har arbejdet eller gift.

5. Forældreydelser

Denne ydelse er også i form af månedlige kontanter givet til forældre (mor/far), som er arvinger til deltagere, der dør med enlig status. Deltagere i BPJS Employment Pension Guarantee er ikke berettiget til denne pensionsalderordning, hvis:
  • Han trådte i pensionsalderen og opfyldte ikke den 15-årige bidragsperiode
  • Han har en varig total invaliditet og har ikke selv været medlem i en måned med minimum tæthedsgrad 80 procent
  • Han døde før selv et år af at være en deltager med et minimum af tæthedsgrad 80 procent.
Deltagere med de tre ovenstående kriterier vil dog stadig nyde godt af det engangsbeløb, nemlig de akkumulerede bidrag plus resultaterne af udviklingen. [[Relateret artikel]]

Forberedelse til pensionering

Selvom de ikke længere arbejder, kan pensionister stadig få indtægter fra opsparing, fra leje eller salg af aktiver eller varer, de ejer, til investering på kapitalmarkedet. nuEt af de skridt, du kan tage, er at maksimere din pensionsfond. En pensionskasse er en juridisk enhed, der administrerer og driver et program, der lover fordele, når du når pensionsalderen. Pensionskasseproduktet giver ydelser i form af en sum penge, som deltageren udbetaler, efter at deltageren går på pension. Pensionskassens funktioner omfatter:
  • Opkræve kontingent
  • Udvikle eller investere de penge, den forvalter
  • Udbetaling af pensionsydelser efter hver enkelt deltagers regler og rettigheder.
Pensionsgarantiprogrammet af BPJS Ketenagakerjaan er en af ​​de pensionsfonde, der er anerkendt og overvåget af OJK, så dine penges sikkerhed er garanteret. Udover BPJS er der andre institutioner, der også administrerer pensionsfonde, herunder PT Taspen (en pensionsfond for State Civil Apparatus alias ASN) og PT Asabri (for TNI-soldater, Polri og ASN i Department of Defense and Security). Derudover er der også en Finansiel Institution Pension Fund (DPLK) for personer, der ikke tilhører ovennævnte grupper, såsom freelancere, iværksættere og andre. DPLK er dannet af en bank eller et livsforsikringsselskab, hvis bidrag betales regelmæssigt om måneden. Så hvilken slags pensionsalderforberedelse vælger du?