Disse 9 måder at undgå elektriske farer på kan beskytte din familie

Du skal vide, hvordan du undgår elektriske farer for at reducere de risici, der kan være livstruende. En ubeskyttet elektrisk fare kan få en person til at blive elektrisk stødt (bedøvet) og forårsage brand. Et elektrisk stød er, når din krop bliver en del af et elektrisk kredsløb eller kredsløb. Denne tilstand kan helt sikkert forårsage sundhedsproblemer. Jo større og længere brodden varer, jo højere er risikoen. Disse former for risiko spænder fra mildt chok, smertefuldt chok, åndedrætsstop, muskelsammentrækninger, nerveskader, alvorlige forbrændinger, hjerterytmeforstyrrelser, hjertestop til døden.

Sådan undgår du elektriske farer

Her er ni måder at undgå elektriske farer for ikke at udgøre en risiko for elektrisk stød eller brand.

1. Hold elektriske apparater tørre

Vand er en meget stærk leder af elektricitet. Kombinationen af ​​vand og elektricitet kan forårsage et fatalt elektrisk stød. Hold derfor altid forskelligt elektrisk udstyr væk fra vand. Sørg for, at dine hænder, krop og elektrisk udstyr er tørre, før du bruger dem. Hvis noget elektrisk udstyr er faldet i vandet, skal du først slukke for strømforsyningen på det elektriske panel, før du trækker stikket ud eller tager varen op.

2. Bestem årsagen til den elektriske forstyrrelse i hjemmet

Hvis du oplever hyppige strømafbrydelser på grund af kortslutning eller overbelastning, skal du straks tage hånd om problemet. Hvis det ikke kontrolleres, har dette potentiale til at forårsage større skade. Normalt er årsagerne til kontinuerlige strømafbrydelser:
 • Der er skader på det elektroniske udstyr
 • Kablet er gammelt og beskadiget
 • Beskadigelse af sikringen eller afbryderen.

3. Overlad elektriske reparationer til eksperterne

Den næste måde at undgå elektriske farer på er at overlade elektriske problemer til eksperterne. Forsøg ikke at pille ved de elektriske installationer i dit hjem, hvis du ikke har den nødvendige ekspertise. Fejl i elektriske installationer kan skabe risiko for stød og brand. Vi anbefaler, at du overlader eftersyn og reparation af det elektriske system til eksperterne, så du og din familie kan undgå faren for en elektrisk kortslutning.

4. Installer den rigtige type pære

Vidste du, at valg af den rigtige pære-effekt er en måde at undgå elektriske farer på? Pærer med en wattstyrke større end lampens maksimale kapacitet kan overbelaste ledningerne. Denne tilstand udgør en risiko for overophedning, risiko for kortslutning og brand. Sørg også for, at pærerne er sat korrekt i.

5. Sørg for sikkerheden af ​​stikkontakten (vægstikkontakt)

Der er tidspunkter, hvor nysgerrighed får et barn til at røre ved udløbshullet. Dette kan få barnet til at blive stukket. En måde at undgå en elektrisk fare for børn på er at installere en stikkontakt. [[Relateret artikel]]

6. Håndter stikkontakten korrekt

Du skal også tjekke stikkontakterne rundt i huset for at undgå elektriske farer. Her er de aspekter, der skal kontrolleres:
 • Slip ikke stikkontakten løs, da det kan forårsage stød, der fremkalder en kortslutning og forårsager brand.
 • Overbelast ikke stikkontakten med flere ben, adaptere og stik.
 • Bryd ikke det trebenede stik for at sætte det i en to-huls stikkontakt. Udskift stikkontakten med en type tre-huls stik, der passer til det elektroniske udstyrs stik.
 • Når du fjerner stikket, skal du holde stikkontakten og stikket fast mod ledningen. Dette gøres for at kablet ikke knækker eller rives i stykker og derved øger risikoen for kortslutning.

7. Vær forsigtig, når du bruger netledningen

Elektriske kabler er dele af elektrisk udstyr, der bør have regelmæssig opmærksomhed for at sikre, at de ikke rives i stykker eller beskadiges. Her er ting at være opmærksom på om strømkabler:
 • Brug en forlængerledning i en midlertidig periode eller kun i nødstilfælde.
 • Kassér alle slidte eller afrevne ledninger og stik.
 • Vær forsigtig med at installere kabler på steder, hvor mange mennesker passerer.
 • Når du prøver at trække netledningen ud af stikkontakten, skal du trække i stikket, ikke i ledningen.

8. Beskyttelse mod strømstød

Elektriske overspændinger kan forekomme, når elektrisk udstyr er overophedet. Denne tilstand kan forårsage elektronisk skade på brand. Hvordan man undgår faren for elektriske overspændinger kan gøres ved at slukke for elektronisk udstyr, der ikke er i brug. Du kan også bruge en elektrisk stabilisator til at beskytte elektronisk udstyr mod kortslutninger på grund af ustabile spændinger.

9. Brug elektriske lækagesikringer

Jordfejlskredsløbsafbryder (GCFI) er en enhed til at forhindre lækage af elektrisk strøm. Denne enhed vil øjeblikkeligt slukke for strømmen, hvis den registrerer en elektrisk uoverensstemmelse. Dermed kan risikoen for elektrisk stød eller kortslutning forhindres. Hvis du eller en af ​​dine nærmeste oplever et kraftigt elektrisk stød, skal du straks kontakte alarmcentralen, så du kan få den rette behandling. Hvis du har spørgsmål om helbredsproblemer, kan du gratis spørge din læge direkte på SehatQ-familiens sundhedsapplikation. Download SehatQ-appen nu i App Store eller Google Play.